Reklamacje – Totsy Baby

Reklamacje

Verzia pre predajne nových produktov
1. Kúpna zmluva sa vzťahuje na nové produkty.
2. V prípade vady tovaru zakúpeného u Predávajúceho má Zákazník právo na reklamáciu podľa ustanovení o záruke v Občianskom zákonníku.
3. V prípade vady tovaru zakúpeného u Predávajúceho má Zákazník právo na reklamáciu podľa ustanovení Občianskeho zákonníka o záruke. Ak je Zákazníkom Podnikateľ, zmluvné strany vylučujú zodpovednosť v rámci záruky.
3. Reklamácie sa podávajú písomne ​​alebo elektronicky na adresy predávajúceho uvedené v týchto pravidlách (https://totsybaby.com/sk/policies/contact-information)
4. Predávajúci odpovie na reklamáciu bezodkladne, najneskôr do 14 dní, a ak tak neurobí v tejto lehote, má sa za to, že žiadosť Zákazníka bola oprávnená.