Pubblicità – Totsy Baby

Pubblicità

Verzia prima di predajne nuovo prodotto
1. Acquista il nuovo prodotto.
2. Se desideri utilizzare le informazioni di cui hai bisogno, puoi anche utilizzarle per ottenere informazioni sul prodotto.
3. Se desideri utilizzare le informazioni di cui hai bisogno, puoi utilizzarle per preparare il prodotto per scopi pubblicitari. Ak je Zákazníkom Podnikateľ, zmluvné strany vylučujú zodpovednosť v rámci záruky.
3. Reklamácie sa podávajú písomne ​​​​​​alebo elektronicky na adresy predávajúceho uvedené v ýchto pravidlách (https://totsybaby.com/sk/policies/contact-information)
4. Predávajúci odpovie na reklamáciu bezodkladne, najneskôr do 14 dní, ak tak neurobí v tejto lehote, má sa za to, že žiadosť Zákazníka bola bola oprávnená.